Tisztelt Szülők!

<<< Vissza

2020-01-01

 Az általános iskolai beiratkozás ideje:

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyví
kivonat).
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  • A gyermek nevére kiállított társadalombíztosítási azonosító (TAJ).
  • Az iskolába lépéshezs zükséges fejlettség elérésétt anúsító igazolás.
             - óvodai szakvélemény
             - járási szakértői bizottság szakértői véleménye
             - sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság